S:t Mary

S:t Mary är en diakonal verksamhet inom Svenska kyrkan som erbjuder praktik, arbetsträning och rehabilitering för dig som står utan arbete.

Tjänster & produkter

  • Arbetsträning
  • Återbruk
  • Fika
  • Kafé
  • Ljustillverkning
  • Lunch
  • Sömnad
  • Textiltillverkning

Kontaktuppgifter

Webb: www.svenskakyrkan.se/stmary
Telefon: 0581-888 05
E-post: anna.a.andersson@svenskakyrkan.se

Verksamhetsområde

Lindesberg, Örebro län

Organisationsnummer: 252004-8485

Vilka globala mål bidrar företaget till?