Så handlar du av sociala företag

Det finns många möjligheter för kommuner, regioner, myndigheter och näringsliv att prioritera samhällsnytta i upphandling och inköp. Här ger vi några exempel på hur det kan gå till! Varje exempel har också kontaktpersoner, som ni kan kontakta för att få mer information.

Upphandling är ett stort område och nytt för många medarbetare. Se till att de som ska köpa in känner till regler och krav som går att ställa vid upphandling.

Det kan till exempel vara en bra idé att gå en utbildning i upphandling mot sociala företag hos Coompanion eller någon annan aktör.

Sedan 2014 har myndigheter möjlighet att ”beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn” vid upphandlingar.

För att visa social hänsyn kan ni i ett anbud till exempel ställa krav på att leverantören prioriterar brukarmedverkan,
att leverantören anställer eller ordnar utbildning för arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, eller vid utförande gör något för att främja jämställdhet eller mångfald i fråga om bakgrund eller etniskt ursprung.

Det finns olika typer av sociala företag och även olika utmaningar kring att inkludera dem i upphandlingen.

I genomförandet av upphandlingen ingår bland annat att ta fram upphandlingsdokument, annonsera samt pröva och utvärdera inkomna anbud.

Hur det går till ser lite olika ut beroende på vilken typ av upphandlingsförfarande som har valts.

Tips! Ta hjälp av Upphandlingsmyndighetens guide för hela inköpsprocessen!

Så har andra gjort!

Reserverade kontrakt ger jobb till människor som står långt från arbetsmarknaden

I början på 2020 slöt Göteborgs Stad avtal för fruktkorgar med leverantören Social Trade. Avtalet är ett så kallat reserverat kontrakt och med det skapas fler jobb och bidrar till mindre utanförskap.

Läs mer

Kontaktpersoner

Mari Odenbjörk, Säljare och verksamhetsledare på Social Trade.

mari@socialtrade.se
0706-64 68 67

Ann Sagvall, Upphandlingsledare Göteborgs stad

ann.sagvall@ink.goteborg.se
031-366 37 65

Upphandling ger nya chanser till sysselsättning

Nordanstigs kommun arbetar aktivt med sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Det öppnar upp för personer som annars kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden. Se filmen om hur de jobbar!

Läs mer

Kontaktpersoner

Ingvar Berg, upphandlingsstrateg på Nordanstigs kommun.

ingvar.berg@nordanstig.se

Bente Sandström, enhetschef Arbetsmarknads- och flyktingenheten

bente.sandstrom@nordanstig.se

Gåvor från sociala företag skapar jobb i regionen

Västra Götalandsregionen har precis genomfört sin första reserverade upphandling, av gåvor till medarbetare. Upphandlingen gick till Social Trade som är ett säljbolag för arbetsintegrerande sociala företag och gäller lokalproducerade delikatesser och hantverk i trä och textil som alla produceras av lokala ASF-företag.

Kontaktperson

Hanna Nyroos, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

hanna.nyroos@vgregion.se

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

Samverkan mellan kommuner, regioner och sociala företag kan vara viktigt för en god samhällsutveckling. Sveriges Kommuner & Regioner har tagit fram en handboken med förslag till lösningar och konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan med sociala företag
kan utvecklas och bedrivas.

Ladda ner boken (pdf)

Om den här webbplatsen

Den här webbplatsen är framtagen och drivs av Coompanion på uppdrag av Region Örebro län.

coompanion

Vill ni starta ett socialt företag eller veta mer om upphandling? Kontakta Coompanion för kostnadsfri rådgivning!