Om socialt företagande

Sociala företag har som drivkraft att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Målet för sociala företag är att bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Sociala företag består av allt från start-up företag till aktörer inom den ideella sektorn. De kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Kan ni vara ett socialt företag?

Självklart! Ta kontakt med Coompanion så hjälper vi er utveckla er verksamhet i rätt riktning.

Kännetecken för sociala företag:

  • Deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • De mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
  • Det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten

Arbetar du med upphandling och inköp?

Vi har samlat information som ska göra det lättare för dig att samarbeta med och handla av sociala företag.

Läs mer om upphandling och sociala företag

Sociala företag skapar samhällsnytta

Företag skapar samhällsnytta och en ny chans för människor

Vägen ut! kooperativen är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. De säljer miljövänliga produkter och tjänster – och samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Eller som de säger själva: Bidragstagare
blir företagare.

Läs mer

Podcast: Därför behövs sociala företag

Vad är socialt företagande och varför behövs det? Rebecka Hinn som arbetat med att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Sverige delar med sig av sin kunskap.

Läs mer

Så kan företagen mäta sin samhällsnytta

Effektfullt verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta.

Läs mer

Om den här webbplatsen

Den här webbplatsen är framtagen och drivs av Coompanion på uppdrag av Region Örebro län.

coompanion

Vill ni starta ett socialt företag eller veta mer om upphandling? Kontakta Coompanion för kostnadsfri rådgivning!