mohass

Ekonomiska föreningen Mohass

Mohass är ett arbetsintegrerande socialt företag som skapar sysselsättning för människor som befinner sig en bit utanför den reguljära arbetsmarknaden. Målet är att de anställda ska få stöttning ut i arbetslivet och att alla ska få en meningsfull och givande sysselsättning på vägen dit.

Tjänster & produkter

  • Flytt
  • Gräsklippning
  • Legoarbeten
  • Skräpkörning
  • Snöskottning

Kontaktuppgifter

Webb:
Telefon: 070-580 74 73
E-post: staffan@mohass.se

Verksamhetsområde

Karlskoga

Organisationsnummer: 769635-8444

Vilka globala mål bidrar företaget till?

No Related Post