Test rating

Hållbarhet – självskattning

I fylld tillsammans med Coompanion

Beskrivning här.
Hållbarhetsaspekt 1
Hållbarhetsaspekt 2
Hållbarhetsaspekt 3
Hållbarhetsaspekt 4

Totalt betyg

Så här långt har ni kommit i ert hållbarhetsarbete.

3.4