Villingen andelsjordbruk

Villingen andelsjordbruk

Villingen andelsjordbruk drivs av tre vänner som började odla tillsammans våren 2020 på fram till dess obrukad mark. De odlar främst grönsaker men även lite blommor. Villingen har sålt via REKO-ring och går allt bra kan det bli möjligt att prenumerera på kassar i framtiden.

Tjänster & produkter

  • Egenodlade grönsaker
  • förädlade produkter
  • odling
  • utbildning

Kontaktuppgifter

Webb: www.villingen.nu
Telefon: 0703-80 07 15
E-post: info@villingen.nu

Verksamhetsområde

Fysiskt i Örebro län, digitalt överallt där svenska talas.

Organisationsnummer 769638-8888

Vilka globala mål bidrar företaget till?

No Related Post